Tuấn Việt

  Cỏ sân bóng TFC5813120M3

  170.000 180.000
  Mô tả
  • Chiều cao sợi: 50mm
  • Loại sợi cỏ: 3 gân ( Max eco )
  • Cụm sợi cỏ ( 12 sợi )
  • Khoảng cách hàng: 5/8 inch
  • Số mũi khâu/m: 13/10 cm
  • Detex: 12000
  • Lớp đế/Kiểu dệt: PP/dệt thẳng
  • Số lớp đế: 3 lớp
  • Thời gian bảo hành: 5 năm
  • Thời gian sử dụng: 7-8 năm