Tuấn Việt

  Cỏ nhân tạo sân bóng TFC121388M3

  160.000
  Mô tả
  • Mã sản phẩm: TFC121388M3
  • Chiều cao sợi: 50mm
  • Loại sợi cỏ: Max
  • Cụm sợi cỏ (8 sợi)
  • Khoảng cách hàng: 1/2 inch
  • Detex: 8800
  • Số mũi khâu/m: 13/10 cm
  • Lớp đế/Kiểu dệt: PP/dệt thẳng
  • Số lớp đế: 3 lớp