Tuấn Việt

  Cỏ nhân tạo sân bóng TFC381280U2

  130.000
  • Thương hiệu: CCGrass
  Mô tả
  • Mã sản phẩm: TFC381280U2
  • Chiều cao sợi: 50mm
  • Loại sợi cỏ: Sợi kim cương
  • Cụm sợi cỏ: 12 sợi
  • Khoảng cách hàng: 3/8 inch
  • Số mũi khâu/m: 12/10 cm
  • Detex: 8.000
  • Lớp đế/Kiểu dệt: PP/dệt thẳng
  • Số lớp đế: 2 lớp
  • Thời gian sử dụng: 6-8 năm