Tuấn Việt

  Cỏ nhân tạo sân bóng TFC581666P2

  125.000
  Mô tả
  • Mã sản phẩm: TFC581666P2
  • Chiều cao sợi: 50mm
  • Loại sợi cỏ: Prime SM ECO
  • Khoảng cách hàng: 5/8 inch
  • Số mũi khâu/m: 16/10 cm
  • Detex: 6600
  • Lớp đế/Kiểu dệt: PP/dệt thẳng
  • Số lớp đế: 2 lớp
  • Thời gian sử dụng: 6-8 năm