Tuấn Việt

  Cỏ nhân tạo sân bóng TFC581666T2

  100.000
  Mô tả
  • Mã sản phẩm: TFC581666T2
  • Chiều cao sợi: 50mm
  • Loại sợi cỏ: Sợi Kim cương nhỏ (Turbo)
  • Cụm sợi cỏ (8 sợi)
  • Khoảng cách hàng: 5/8 inch
  • Detex: 6600
  • Số mũi khâu/m: 16/10 cm
  • Lớp đế/Kiểu dệt: PP/dệt thẳng
  • Số lớp đế: 2 lớp