Tuấn Việt

  Cỏ nhân tạo sân bóng TVC33

  145.000
  Mô tả
  • Sợi kim cương (Cụm 8 sợi )
  • Khoảng cách dòng: 5/8 inch
  • Số mũi khâu/m: 150 mũi
  • Lớp đế: 2 lớp đế
  • Detex: 8,000
  • Bảo hành: 3 năm