Tuấn Việt

  Cỏ nhân tạo sân bóng đá TFC581688S3 (VFC31)

  145.000 155.000
  • Thương hiệu: CCGrass
  Mô tả
  • Chiều cao sợi: 50mm
  • Loại sợi cỏ: Sợi Gân( Stemgrass )
  • Cụm sợi cỏ ( 8 sợi )
  • Khoảng cách hàng: 5/8 inch
  • Số mũi khâu/m: 160 mũi
  • Số mũi khâu/m2: 10,080 mũi
  • Detex: 8800
  • Lớp đế/Kiểu dệt: PP/dệt thẳng
  • Số lớp đế: 3 lớp
  • Thời gian bảo hành: 5 năm
  • Thời gian sử dụng tốt: 6-8 năm